Vùng kỹ thuật để xây dựng

khu đất đô thị dành để xây dựng các đoạn  tuyến khác của tầu điện ngầm bằng phương pháp đào hở, để bố trí trạm đầu mối và các công trình khác trên mặt đất, cũng như các công trường xây dựng phục vụ thi công các hạng mục của công trình tầu điện ngầm bằng phương pháp đào kín.