Vế thang

Bộ phận của cầu thang có các bậc liên tục theo một chiều.