Van ngăn cháy

Thiết bị được điều khiển tự động từ xa, dùng để che chắn các kênh thông gió hoặc các lỗ mở trên kết cấu bao che của nhà, có giới hạn chịu lửa đánh giá theo tiêu chí EI. Van ngăn cháy gồm các loại sau:

– Van ngăn cháy thường mở (đóng khi có cháy);

– Van ngăn cháy thường đóng (mở khi có cháy hoặc sau cháy);

– Van ngăn cháy kép (đóng khi có cháy và mở sau cháy).