Tuyến tầu điện ngầm (tuyến)

phần độc lập của hệ thống tầu điện ngầm có các nhà ga, đường chạy tầu và đường cụt, được sử dụng để chạy tầu theo một tuyến.