Trạm bơm nước thô

Công trình bơm nước từ công trình khai thác nước tới trạm xử lý nước.