Tổng diện tích sàn xây dựng

Tổng diện tích sàn xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng và diện tích sàn xây dựng phụ trợ, trong đó:

– Diện tích sàn xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng là tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng của tất cả các tầng của biệt thự nghỉ dưỡng bao gồm: diện tích tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng lửng, tầng áp mái, tầng mái tum và diện tích sàn lỗ thang (nếu có);

– Diện tích sàn xây dựng phụ trợ, bao gồm: diện tích bể bơi, bể cảnh, nhà chòi câu cá và sân/hiên không tính trong diện tích sàn xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng (nếu có).