Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình (tuổi thọ thiết kế)

Khoảng thời gian công trình được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng sử dụng mà không cần sửa chữa lớn kết cấu.