Thiết bị thông gió đường hầm

thiết bị dùng để thông gió các gian hành khách của các ga ngầm, đường hầm tầu chạy, đường cụt và các đường hầm nối.