Táng

Lưu giữ thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của người chết.