Sảnh thang máy

Không gian trống trước cửa ra vào của thang máy.