Phần mộ

Nơi mai táng thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của người chết.