Nhà vệ sinh công cộng

Công trình cố định hoặc di động, tối thiểu gồm có phòng vệ sinh và khu vực rửa tay.