Mặt tiền

Mặt trước của nhà thương mại liên kế, có lối vào chính.