Logia

Phần sàn có lối ra, lùi vào phía trong mặt tường bao của một toà nhà.