Lò hỏa táng

Công trình, thiết bị để hỏa táng thi hài, hài cốt của người chết.