Lô gia

Không gian có lan can bảo vệ, lùi vào so với mặt tường bao của nhà chung cư.