Hiệu suất phát sáng của bóng đèn

Tỷ số giữa lượng quang thông của bóng đèn và công suất điện của bóng đèn, tính bằng lm/W.