Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (HTKT)

– Hệ thống giao thông;

– Hệ thống cung cấp năng lượng (cấp điện, xăng dầu, khí đốt…);

– Hệ thống chiếu sáng công cộng;

– Hệ thống thông tin liên lạc (hạ tầng kỹ thuật viễn thông);

– Hệ thống cấp nước;

– Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải (XLNT);

– Hệ thống quản lý chất thải rắn (CTR);

– Hệ thống vệ sinh công cộng;

– Hệ thống nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

– Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.