Gian hành khách

các bộ phận của nhà ga (phòng bán vé, hành lang, các cầu thang bộ, các gian sân ga …), được sử dụng để chứa và phục vụ sự đi lại của hành khách.