Gara ô-tô trên mặt đất dạng kín

Gara ô-tô có tường bao che ngoài.