Ga ra ô tô trên mặt đất dạng kín

gara ô tô có tường bao che ngoài.