Đường chính

đường để chạy tầu chở hành khách trên tuyến.