Diện tích chiếm đất

Toàn bộ diện tích tiếp xúc với mặt đất của sàn tầng 1/tầng trệt theo mép ngoài tường bao của biệt thự nghỉ dưỡng, bao gồm phần sân/hiên (có mái che) của tầng 1/tầng trệt được chống đỡ bởi cột hoặc tường chịu lực; Không bao gồm diện tích ban công và phần sân/hiên được che bởi ban công. Trường hợp biệt thự nghỉ dưỡng có tường chung thì tính theo tim tường chung.