Dây dẫn điện có vỏ cách điện

Ruột kim loại dẫn điện nằm trong vỏ cách điện.