Đặt sâu

tuyến được đặt ở độ sâu mà ở đó các nhà ga và đường hầm chạy tầu được thi công bằng phương pháp kín, không đào lộ bề mặt đất tự nhiên.