Công trình thấp tầng

Công trình có chiều cao đến 07 tầng hoặc đến 28 m.