Công trình công cộng đa chức năng

Công trình công cộng được thiết kế, xây dựng để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau (ví dụ: kinh doanh dịch vụ và/hoặc văn phòng,…).