Chiều cao bậc thang

Chiều cao giữa các bậc thang liền kề.