Cầu thang xoắn

Cầu thang bộ xây xung quanh một cột hoặc khoảng trống ở giữa.