Băng tải hành khách

thiết bị vận chuyển: bề mặt cấu tạo từ các bản hoặc một băng liền chuyển động liên tục dùng để vận chuyển hành khách đi ngang hoặc từ một độ cao này sang một độ cao khác.