Ban công

Phần sàn có lối ra, nhô ra khỏi mặt tường bao của một toà nhà.