RCD

thiết bị bảo vệ dòng điện dư

Residual Current Device