PELV

điện áp siêu thấp được bảo vệ

Protective Extra-Low Voltage