ASME

Hiệp hội các kỹ sư cơ điện Hoa Kỳ

American Sociaty of Mechanical Engineers