Súng phun nước

Thiết bị đào đất chuyên dùng phun dòng nước có áp lực cao để đào phá đất.