Sân thể thao

Công trình để phục vụ luyện tập, huấn luyện và thi đấu các môn thể thao.

Sân thể thao được phân làm hai loại: Sân thể thao riêng cho từng môn; Sân thể thao nhiều môn.

CHÚ THÍCH: Tùy theo mục đích sử dụng mà mỗi sân thể thao có thể có những yêu cầu thiết kế riêng.