Nước bùn

Nước bẩn được tách trong quá trình lên men, nén ép cặn, làm khô bùn và cặn.