Ngọn lửa

Quá trình cháy được đặc trưng bằng sự tỏa nhiệt, khói và có ngọn lửa.