Máy ủi thông dụng

Máy ủi được chế tạo để làm việc trong những điều kiện bình thường