Máy ủi bánh xích

Máy ủi có bộ phận di chuyển là bánh xích