Máy đào nhiều gầu kiểu xích (kéo gầu)

Máy đào nhiều gầu có khung phẳng, trên đó lắp một hệ xích dẫn động gầu