Máy đào nhiều gầu đào dọc

Máy đào nhiều gầu có hướng đào trùng với hướng di chuyển của máy.