Máy đào một gầu vạn năng truyền động thủy lực

Máy đào một gầu vạn năng nhiều động cơ, có hệ thống truyền động thủy lực