Máy đào một gầu vạn năng truyền động điện

Máy đào một gầu vạn năng nhiều động cơ, có hệ thống truyền động bằng điện