Máy đào một gầu vạn năng quay không toàn vòng

Máy đào một gầu vạn năng, phần quay chỉ có thể quay một góc hạn chế