Máy đầm rung (đầm rung)

Máy đầm có bộ rung lắp trên bộ công tác.