Máy bơm bùn

Máy bơm chuyên dùng kiểu li tâm để hút và vận chuyển bùn.