Hiệu suất phát sáng của bóng đèn

là tỷ số giữa lượng quang thông của bóng đèn và công suất điện của đèn, tính bằng lumen/W.