Đường ống dẫn nước kiểu xiphông

Đường ống dẫn nước có áp suất thấp hơn áp suất khí quyển