Diện tích sử dụng

Diện tích sàn được tính theo kích thước thông thủy của văn phòng kết hợp lưu trú: Bao gồm diện tích sàn có kể đến tường/vách ngăn các phòng bên trong văn phòng kết hợp lưu trú, diện tích ban công, lôgia; Không bao gồm diện tích phần sàn có cột/vách chịu lực, có hộp kỹ thuật nằm bên trong văn phòng kết hợp lưu trú và diện tích tường/vách bao tòa nhà/văn phòng kết hợp lưu trú, tường/vách phân chia giữa các văn phòng kết hợp lưu trú.